vrijdag 22 januari 2010

Les gegeven

Woensdag 20-01-2010:
Toen ik op mijn stage aankwam, vertelde Chantal (uit OAO2A) dat haar stage-begeleidster een ATV-dag had en er die dag niet was. Er zou een invalster komen maar die was ziek, dus werd er aan Chantal gevraagd of zij die dag de klas over wilde nemen en of ik haar daarbij wilde helpen. Erg leuk!! De stage-begeleidster van Chantal had al een dagplanning gemaakt van wat er die dag allemaal moest gedaan worden. Het was voor mij en Chantal alleen nog even bespreken wie wat ging doen. We verdeelden de taken. De leerlingen gingen die dag het woordje 'UIL' leren. Ik ging daarna met de kinderen bij elkaar zitten en praten over vogels; wat deze eten, waar deze leven, welke vogels er allemaal zijn enz. Dit ging goed en de kinderen waren erg enthousiast. Ook heb ik hier niet al te lang over gedaan ong. 15 minuten zodat we niet in tijdnood kwamen voor de volgende les. Chantal en ik hebben samen met de klas woordjes en verhaaltjes gelezen, toen het pauze was. Na de pauze waren er drie rekenopdrachten die klassikaal gedaan moesten worden, dit deden Chantal en ik om en om. De kinderen uit deze klas zijn best slimme leerlingen, dus pikten het snel op. Daarna gaf Chantal een schrijfles en ook nog een leefstlijl les. Ik assisteerde haar bij haar handelen. Toen alle werkjes gedaan waren was er nog even tijd over om een verhaaltje voor te lezen. Dit hadden we met de kinderen afgesproken als ze goed zouden luisteren en goed zouden werken die dag. De kinderen luisterden goed, wat erg fijn was. Ook was er goede orde in de klas. Chantal en ik hebben het erg naar ons zin gehad deze dag. Samen vulden we elkaar goed aan. Erg leuk!!

Geen opmerkingen: