woensdag 15 september 2010

Nieuwe stage: SBO Westerhage

Een nieuw jaar, betekend weer een nieuwe stageplaats. Dit schooljaar ga ik van 13 september tot en met 19 april stage lopen op SBO Westerhage. Ik zal elke maandag en dinsdag hier mijn stagedagen maken in groep C. Omdat deze school niet regulier maar speciaal onderwijs geeft, zijn de groepen in letters vernoemd i.p.v. cijfers. Groep C is te vergelijken met groep 3 van het reguliere basisonderwijs. De school bevindt zich in Breda, waardoor ik gemakkelijk met de fiets hier naar toe kan gaan. Omdat ik nog nooit stage heb gelopen op speciaal onderwijs, hoop ik hier veel te leren en veel ervaringen op te doen. Ik ben geïnteresseerd in de verschillende leerproblemen van de kinderen en zal hier dieper op in gaan. Zo weet ik hoe ik moet handelen met de kinderen en ze te begeleiden. Ik hoop een leuke en leerzame tijd tegemoet te gaan op SBO Westerhage. Ik heb er al erg veel zin in! :)

Geen opmerkingen: