dinsdag 28 september 2010

Letters oefenen

Dinsdag 28 september:
De kinderen hebben de volgende letters al geleerd: d-i-k-r-e.
3 leerlingen hebben hier nog moeite mee en kunnen ze niet goed uit elkaar houden. Daarom ging ik deze ochtend met deze 3 leerlingen aan de instructietafel zitten met flitskaartjes waar deze letters op stonden. Hiermee ging ik een spelletje met ze doen waardoor ze de letters goed leerde kennen. Ze moesten hun handen op hun rug doen, ik legde een kaartje op tafel en wie de letter wist moest zijn/haar hand erop slaan en de betekenis van de letter zeggen. 2 leerlingen hadden hier nog veel moeite mee. Daarom ging ik daarna nog een ander spelletje met ze doen. Ik legde de kaartjes op zijn kop en draaide één voor één een kaartje om en weer heel snel terug om. De leerling had dan in een flits de letter gezien en moest zeggen welke letter het was. Dit werkte goed en ging steeds beter. In de ochtend leerden ze weer een letter bij namelijk de 'n'. Als de leerlingen de al eerder geleerde letters nog niet goed beheersen wordt het natuurlijk steeds moeilijker wanneer er nieuwe letters bij komen. Daarom dat ik nu vaker in de ochtend ga oefenen met leerlingen die moeite hebben met de letters. Ik vind dit erg leuk om te doen en vooral om de kinderen zo enthousiast mee te zien doen. Het is leuk voor ze én ze leren er ook nog eens veel van.

dinsdag 21 september 2010

Geheugenspel

Dinsdag 21 september:
Voor vandaag had ik een geheugenspel gepland staan. Dit was een opdracht vanuit het vak psychologie. Ik had 8 verschillende spulletjes meegenomen. De kinderen moesten er goed naar kijken, waarna ik er een doek overheen deed en ze moesten raden wat er ook al weer onder het doek zat. Dit ging erg goed. Alleen toen er nog 2 voorwerpen geraden moesten worden, was ik zelf ook alweer een beetje vergeten welke voorwerpen er al genoemd waren. Hierbij moet ik dus de volgende keer letten dat ik bijvoorbeeld opschrijf wat er genoemd is. Verder ging het erg goed en vonden de kinderen het leuk om te doen. Daarna liet ik een leerling op de gang staan en haalde ik iets weg, waarna ik de leerling er weer bij riep en hij/zij moest raden wat er weg was. De kinderen vonden het een erg leuk spelletje, iedereen wilde een keer de gang op. Ze waren zo enthousiast dat ze het erg moeilijk vonden om het niet voor te zeggen. Op de drukte na, ging het spel goed en heb ik gezien dat de kinderen een erg goed geheugen hebben.

ontwikkelingsmateriaal

Maandag 20 september:
Vandaag gingen de kinderen de letter 'r' leren schrijven. Hier werken ze niet met de schrijfmethode van 'Pennenstreken', maar met eigen materialen. Dit vond ik erg interessant om te zien. Er waren 3 groepjes leerlingen in de klas, waarbij elk groepje een eigen materiaal kreeg om de letter 'r' te leren schrijven. Om de 5 minuten wisselden de groepjes leerlingen zodat iedereen met elk materiaal aan de slag was geweest.
Het eerste materiaal was een plaat waarbij je met een pennetje de letter kon schrijven. Hetgene wat je had geschreven kon je weer weghalen door onderaan het blokje van links naar rechts te schuiven. Dit was hetzelfde idee als op een digibord. Een ander materiaal was een plaat waarop de juf scheerschuim spoot en dit verdeelde over de plaat. De kinderen moesten met hun vinger de letter 'r' hierin schrijven zodat ze de letter goed aanvoelden! Het laatste materiaal was ook weer een plaat maar dan met daarop zand. Hetzelfde moesten de leerlingen doen als de plaat met het scheerschuim, dus de letter 'r' erin schrijven met hun vinger zodat ze aanvoelden hoe de letter geschreven moet worden. Ik vind dit voor de kinderen erg leuk ontwikkelingsmateriaal en door de variatie goed voor hun ontwikkeling te vergroten. Dit doen ze niet zo snel op het primair onderwijs.
Ik liep rond om te kijken of alles goed ging. Ook heb ik de letter bij de kinderen voorgedaan, zodat ze hem kunnen overtrekken en zo de letter goed aangeleerd kregen. Wanneer dit goed ging mochten ze het zelf proberen.

woensdag 15 september 2010

Introductiedag

Maandag 13 september:
Vandaag is mijn stage officieel van start gegaan. Groep A t/m D had een introductiedag. In het Reeshof in Tilburg is een grote speelplek bevestigd met rondom een groot bos. Hier hebben de kinderen zich deze dag prima vermaakt. Samen met de andere leraressen heb ik toezicht op de kinderen gehouden en heb ik ondersteuning gebied waar nodig was. Voor mij was dit ook een leuke ervaring om zo de kinderen goed te leren kennen. Na het middageten hadden 2 begeleiders een route gemaakt voor een speurtocht. Elke lerares ging met haar eigen groep de speurtocht doen. Zo ging ik dus mee met mijn groepje. De leerlingen moesten de gele lintjes volgen en om de zoveel lintjes hing een opdracht die de groep uit moest voeren. Zo leerden ze elkaar ook beter kennen en met elkaar goed om te gaan en samen te werken. Erg leuk om te zien hoe de leerlingen op elkaar reageren. Nadat we de speurtocht hadden gedaan konden de kinderen nog even in de speeltuin spelen waarna een tijdje we gingen avondeten. Lekker zelfgebakken frietjes stonden er op het menu. Toen iedereen uitgegeten was en alles weer opgeruimd was konden de kinderen nog even spelen in de speeltuin, want rond 6 uur kwamen alle ouders langs om de kinderen weer op te halen. Maar voordat iedereen naar huis ging, gingen we het bos in om de kinderen samen met de ouders een groot spel te laten spelen. Het was goed voorbereid en de kinderen hebben het erg naar hun zin gehad. Daarna ging iedereen weer naar huis. Het was een leuke intensieve dag!

Nieuwe stage: SBO Westerhage

Een nieuw jaar, betekend weer een nieuwe stageplaats. Dit schooljaar ga ik van 13 september tot en met 19 april stage lopen op SBO Westerhage. Ik zal elke maandag en dinsdag hier mijn stagedagen maken in groep C. Omdat deze school niet regulier maar speciaal onderwijs geeft, zijn de groepen in letters vernoemd i.p.v. cijfers. Groep C is te vergelijken met groep 3 van het reguliere basisonderwijs. De school bevindt zich in Breda, waardoor ik gemakkelijk met de fiets hier naar toe kan gaan. Omdat ik nog nooit stage heb gelopen op speciaal onderwijs, hoop ik hier veel te leren en veel ervaringen op te doen. Ik ben geïnteresseerd in de verschillende leerproblemen van de kinderen en zal hier dieper op in gaan. Zo weet ik hoe ik moet handelen met de kinderen en ze te begeleiden. Ik hoop een leuke en leerzame tijd tegemoet te gaan op SBO Westerhage. Ik heb er al erg veel zin in! :)